Hoe?

Door middel van een grondige verbouwing maken we de Jera toekomstbestendig, waarbij het karakter en de sfeer van het huidige gebouw zoveel mogelijk behouden wordt.

In de realisatie van een vernieuwd Jera-gebouw staat voorop dat de jeugd in Ysselsteyn een eigen en onafhankelijke plek moet blijven behouden nu en in de toekomst, waarbij de identiteit van de Jera gewaarborgd moet blijven. Daarnaast moet het volledig afgestemd zijn op hedendaagse eisen en behoeften van de gebruikersgroepen.

We zijn in gesprek gegaan met de gebruikersgroepen en hebben hiermee meer dan 250 eisen en aanvullende wensen opgehaald. Na deze inventarisatie is deze lijst herschikt in categorieën en zijn de eisen en wensen van een prioriteitsniveau voorzien. Uiteindelijk vormde deze het uitgangspunt voor het genereren van drie afzonderlijke conceptplannen voor een vernieuwd Jera-gebouw. De drie conceptplannen zijn vervolgens over elkaar heen gelegd om te komen tot het definitieve ontwerp voor een vernieuwd gebouw.

 

 Uitgangspunten

– Programma van eisen en wensen, voortgekomen uit ophalen behoeftes gebruikersgroepen Jera en Jera on Air, vormt de basis
– Het ontwerp is gebaseerd op verbouwen van de huidige locatie
– Aanzicht, sfeer en karakter van het Jera-gebouw wordt zoveel mogelijk behouden
– Dak en dragende staalconstructie wordt volledig vervangen doordat de technische staat ervan zich niet leent voor hergebruik
– Op natuurlijke wijze geluid beperkende maatregelen zijn meegenomen in het ontwerp 

 

Benieuwd naar het definitieve ontwerp?