Het Speelveld

Al meer dan 50 jaar dé plek voor jeugd van Ysselsteyn en omstreken. Echter moet er nu serieus iets gebeuren om het gebouw toekomstbestendig te maken. Op deze pagina lees je welke gebruikersgroepen de Jera kent.

RAP & DAP

Nadat in 2013 de verbouwplannen op de plank belanden is er in Ysselsteyn gestart met een dorpsbreed proces om te komen tot een dorpsbreed gedragen accommodatieplan. Dit wordt ook door Gemeente Venray vereist. In 2017 is commissie voorzieningen van start gegaan met deze opdracht. Vanuit meerdere dorpsconsultaties is uiteindelijk in het Dorpsforum vastgesteld dat er voor de Jera een eigen plek voor de jeugd, met een eigen identiteit, organisatie en gebouw behouden blijft. Begin 2019 is deze opdracht doorgegeven aan de werkgroep Realisatie Accommodatie Plan (RAP) met als doel deze visie te vertalen naar een realisatieplan voor de gemeenschappelijke accommodaties van Ysselsteyn. Dit bidbook vormt als één hoofdstuk in het gezamenlijk op te leveren totaalplan. Mede daarom is in 2018 de werkgroep Toekomst Jera nieuw leven in geblazen bestaande uit tien enthousiaste werkgroepleden. Door middel van een intensief proces over een tijdsbestek van twee jaar en op basis van de vele input door gebruikersgroepen, oriëntatie en dialoogsessies met vrijwilligers en buurtgenoten is er toegewerkt naar de plannen die hier gepresenteerd worden.

 

 

Beheerstichting Jeugdcentrum Ysselsteyn (JCY)

Voor iedereen is de Jera de grote vlag waaronder alles gebeurt. Maar formeel steekt het iets anders in elkaar. De eigenlijke naam van het Jera-gebouw is “De Koel”. De Koel is in beheer en eigendom van de beheerstichting Jeugdcentrum Ysselsteyn (JCY), opgericht in 1969. OJC Jera’70 en Jera on Air vormen de enige twee huurders die gebruik maken van het gebouw ‘De Koel’. Stichting JCY bestaat uit bestuursleden van de Jera, Jera on Air en onafhankelijke bestuursleden. Het doel van het stichtingsbestuur JCY is om de cultuur te bewaken, financiën te beheren en zorg te dragen dat jongeren binnen De Jera en Jera on Air hun activiteiten kunnen ontplooien. Door de huurders (Jera en Jera on Air) los te koppelen van de gebouweigenaar (stichting JCY) is een robuuste constructie ontstaan waarbij schommelingen in de exploitatie van een huurder geen directe gevolgen heeft voor het beheer van het gebouw. Door de overlap in bestuursleden wordt geborgd dat de juiste mix aan belangen van de drie entiteiten geborgd wordt. 

 

OJC Jera’70

De Jera is dé plek voor de jeugd van Ysselsteyn. Met andere woorden: dé Ysselsteynse soos, hoewel de term ‘soos’ vrijwel nooit gebruikt wordt. Dat is omdat onze gebruikers het zien als meer dan een soos alleen. De Jera is opgericht in 1970 met diepe wortels in de Ysselsteynse gemeenschap en een begrip zowel binnen als buiten Ysselsteyn. Daar zijn we trots op. Met de Jera groei je op. Inmiddels al 50 jaar lang volgens de veelgebruikte term: “voor de jeugd, door de jeugd en met de jeugd”.

Ysselsteynse jeugd is blij als ze naar groep 6 gaan want dan mogen ze eindelijk naar de Jera op de donderdagavond. Tijdens de zomervakantie kijken deze kinderen uit naar het jaarlijkse ‘Jerakamp’, waarbij ze een week lang vermaakt worden. Word je 12 dan ga je naar de Pielpubers waar maandelijks een activiteit voor wordt georganiseerd. Vanaf je 14e kun je deelnemen aan de zaterdagavond activiteiten, waarvoor ook aan het begin van het seizoen een groots festival (Season Kick-off) wordt georganiseerd. Vanaf je 15e kun je lid worden van de jeugdraad om met alle jeugd carnaval te vieren in de Jera. Daarna word je gevraagd om vrijwilliger te worden of lid van één van de activiteitencommissies en mogelijk word je gevraagd om in het bestuur plaats te nemen. 

Het bestuur van de Jera bestaat uit 13 leden waarvan circa 7 jongeren. Het jongste bestuurslid is 17 jaar. Bovengenoemde activiteiten worden georganiseerd door de verschillende commissies. De jeugd organiseert zoveel mogelijk zelf maar wordt graag ondersteund door het bestuur als daar behoefte aan is. Minder bekend maar zeker niet minder belangrijk vormen onze overige commissies zoals de

klusgroep, PR (public relations) en ‘door-de-weeks’, de DDW. Waar de klusgroep verantwoordelijk is voor allerlei soorten klussen binnen de Jera, de PR zorg draagt voor promotie en bekendheid onder de verschillende doelgroepen en de DDW kleinere activiteiten organiseert, die passen bij de behoeften van de jeugd (12+). Denk bijvoorbeeld aan een dart-toernooi, game-avond of een simpelweg gezellige filmavond. Op deze manier voegt iedereen in zijn eigen kracht iets toe bij de Jera. 

Met de Jera bieden we een plek aan voor de Ysselsteynse jeugd en faciliteren we activiteiten die aansluiten bij hun behoeftes. Het aanbieden van een veilige, beschermde en gecontroleerde omgeving waar ze zich op verschillende manieren kunnen vermaken en ontplooien is het doel. Een goede balans tussen zelfstandig gebruik kunnen maken van deze plek en de normen en waarden die daarbij horen (lees: gedragsregels) vinden we als bestuur heel belangrijk. Vallen en opstaan is hierbij het uitgangspunt waarbij jeugdige gebruikers elkaar bijsturen (indien nodig met hulp van bestuur of commissieleden). 

Kortom wij zijn trots op de Jera en willen dat graag zo houden. Voor de huidige jeugd maar ook voor de toekomstige generaties. Hieronder een korte toelichting op de verschillende activiteitencommissies. 

Jera on Air

Naast O.J.C. Jera’70 is ook Jera on Air (JOA) zelfstandig gebruiker en huurder van het gebouw de Koel. Dit alternatief muziekfestival is ontstaan in 1992 onder de vlag van de Jera en inmiddels uitgegroeid tot een volledige onafhankelijke en zelfstandige organisatie. JOA is een alternatief muziekfestival en inmiddels uitgegroeid tot het grootste festival voor de Punk, Hardcore en Metalcore liefhebbers in de Benelux. 

Dit “open air” festival, zoals Jera on Air in de beginjaren werd genoemd is begonnen op het terrein naast het Jera-gebouw waar bands de platte kar als podium betraden. Kwamen er bij de eerste editie van “open air” maar een honderdtal mensen, op de laatste uitvoering van Jera on Air waren er in totaal ruim 25.000 bezoekers aanwezig en staan er meer dan 100 acts op de verschillende podia. De afgelopen jaren is Jera on Air georganiseerd op het industrieterrein in Ysselsteyn en uitgegroeid tot een begrip in binnen en buitenland. Uniek aan dit festival is dat het volledig door vrijwilligers wordt georganiseerd, ook tijdens de festivaldagen zelf. En dit wordt mede mogelijk gemaakt door veel Ysselsteynse inwoners die de Jera en Jera on Air een warm hart toedragen en zich hiervoor in willen zetten. 

Jera On Air is vanaf 1992 gegroeid vanuit een klein festival behorend bij het jongerencentrum JERA’70. In 2007 is Jera On Air een aparte stichting geworden. De verbindingen en samenwerkingsverbanden met het jongerencentrum zijn hierbij echter niet verloren gegaan. Vanaf 2011 is de artistieke visie aangescherpt; van een algemeen regionaal rockfestival, naar een nichefestival voor muziekliefhebbers in de genres punk(rock), hardcore en metalcore. Vanaf 2011 is deze visie in abstracte zin gelijk gebleven. Steeds heeft talentontwikkeling hierbij een rol gespeeld. Om de 3 jaar is (intern) steeds een nieuw plan geschreven, waarin de visies en doelen werden aangescherpt. In 2011 was het festival Jera On Air nog eendaags, met een bezoekersaantal van 1000 personen. Het festival is stapsgewijs gegroeid. Anno 2019 mocht Jera on Air over het gehele weekend maarliefst 21000 totaalbezoeken verwelkomen verdeeld over meerdere dagen. Op de festivalcamping overnachten ruim 5000 personen.